استخدام نیروی ماهر خانم جهت یک بستنی فروشی واقع در شهرکرد
استخدام جهت همکاری با مجموعه گردشگری عمارت فیروزه در شهرکرد
استخدام تعدادی نیرو جهت کار در کافه رستوران - شهر کرد
استخدام تعدادی نیروی خانم جهت آشپزخانه کافه رستوران در شهرکرد
استخدام پرسنل خانم و آقا جهت کار در کافی شاپ در شهر کرد