استخدام منشی،حسابدار خانم در یک شرکت معتبر در شهرکرد
استخدام منشی خانم جهت همکاری در شهرکرد
استخدام شرکت مهندسی ساینا آلومین زاگرس واقع در شهرکرد
استخدام مهرسازی رضا واقع در چهارمحال و بختیاری
استخدام شرکت بازرگانی نگین کالای مختار خراسان دفتر شهرکرد
استخدام منشی خانم جهت دفتر دکوراسیون داخلی در شهرکرد
استخدام منشی در پیک موتوری آسایش در شهر کرد
استخدام منشی خانم جهت همکاری با مغازه مهرسازی در شهرکرد
استخدام منشی خانم جهت همکاری با دکوراسیون داخلی در شهرکرد
استخدام منشی خانم جهت کار در شرکت در شهرکرد
استخدام منشی و حسابدار خانم جهت همکاری در شهرکرد
استخدام یک منشی جهت همکاری در شهرکرد
استخدام منشی به صورت پاره وقت در شهرکرد
استخدام منشی خانم جهت همکاری در شهرکرد
استخدام منشی پاره وقت جهت دفتر وکالت - شهرکرد
استخدام بخش پشتیبانی،برنامه نویسی،منشی،حسابدار در شهرکرد