استخدام یک نفر صندوقدار خانم جهت همکاری با رستوران ۱۳
استخدام جهت همکاری با فروشگاه کیف و کفش ستارگان در شهرکرد
استخدام تعدادی همکار خانم آشنا به کار صندوق داری در شهرکرد
استخدام یک آبمیوه گیری واقع در چهارمحال و بختیاری
استخدام صندوقدار خانم و آقا جهت همکاری در شهرکرد
استخدام جهت همکاری با مجموعه گردشگری عمارت فیروزه در شهرکرد
استخدام منشی و صندوقدار خانم روابط عمومی قوی و ضامن معتبر
استخدام یک نفر صندوقدار خانم جهت همکاری در شهرکرد
استخدام چند ردیف شغلی جهت همکاری در شهرکرد
استخدام تعدادی نیرو جهت انبارداری، چیدمان و صندوقداری در شهرکرد
استخدام نیروی صندوقدار خانم جهت فروشگاه آفتاب در شهرکرد
استخدام صندوقدار جهت فروشگاه - شهرکرد
استخدام نیرو جهت صندوق و انبار فروشگاه موادغذایی در شهرکرد
استخدام فروشنده و صندوقدار خانم در شهرکرد