استخدام حسابدار،سالندار،کمک آشپز،نیروی خدماتی
استخدام نیروی سالندار آقا جهت همکاری با رستوران
استخدام سالندار آقا جهت همکاری با رستوران معتبر در شهرکرد
استخدام جهت همکاری با مجموعه گردشگری عمارت فیروزه در شهرکرد
استخدام نیروی خانم یا آقا جهت سالن داری در شهرکرد
استخدام چند ردیف شغلی جهت همکاری در شهرکرد
استخدام تعدادی نیروی سالندار آقا در شهر کرد