استخدام جوشکار،مونتاژکار در یک شرکت معتبر
استخدام جوشکار CO۲ در شرکت خانه آفتاب شرق
استخدام جوشکار کشتی در شرکت معتبر در چهارمحال و بختیاری
استخدام چندین ردیف شغلی در شرکت برج نور در شهر کرد و اصفهان
استخدام جوشکار در شرکت ماشین سازی در شهر کرد