استخدام نیروی حرفه ای در زمینه آرایشگری بانوان در شهرکرد
استخدام آموزشگاه و مرکز تخصصی زیبایی و عروس نسیم نو در شهرکرد
استخدام آرایشگاه پردیس واقع در چهارمحال و بختیاری
استخدام یک آرایشگاه زنانه واقع در چهارمحال و بختیاری
استخدام سالن زیبایی رویانا در شهر کرد
استخدام آرایشگر حرفه ای جهت همکاری با پیرایش مردانه در شهرکرد