در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام تعدادی بردست ساده جهت تولیدی پوشاک در مشهد
مشخص نشده
۱۹۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانم یا آقا جهت کار تولیدی پوشاک در مشهد
مشخص نشده
۳۷۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام وسط کار خانم و آقا جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۴۸۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی خانم جهت کار در تولیدی پوشاک در مشهد
مشخص نشده
۵۳۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی کار خانم جهت تولیدی پوشاک در مشهد
مشخص نشده
۶۰۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام برشکار ماهر پیراهن مردانه آقا در مشهد
مشخص نشده
۶۳۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام سردوزکار و وسط کار جهت تولیدی فورمیس - مشهد
مشخص نشده
۶۹۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام میاندوزکار ، سردوزکار و بردست در مشهد
مشخص نشده
۷۱۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام بردست چرخکار یا کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۷۲۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی بردست خانم جهت تولیدی تریکو در مشهد
مشخص نشده
۷۳۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی بردست جهت کار در تولیدی پوشاک در مشهد
مشخص نشده
۷۵۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام آقا جهت کار در تولیدی پوشاک در مشهد
مشخص نشده
۷۵۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی بردست جهت کار در خیاطی در مشهد
مشخص نشده
۷۶۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت