استخدام 7 عنوان شغلی در یک شرکت ساختمانی معتبر در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
ارسال آسان
استخدام مترجم انگلیسی، مترجم آلمانی، مترجم فرانسه و مترجم روسی در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران
پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام سوپروایزر زبان انگلیسی کودک ونوجوان در آکادمی زبان رنگارنگ در تهران
مشخص نشده
۳۳ روز قبل
تهران منطقه ۲، صادقیه
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام 7 عنوان شغلی در یک شرکت ساختمانی معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۰ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام 8 عنوان شغلی در یک موسسه آموزشی معتبر در تهران
مشخص نشده
۶۱ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام 9 عنوان شغلی در یک هتل معتبر در شمال تهران
مشخص نشده
۶۱ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام مترجم انگلیسی در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد در تهران
تهران منطقه ۳، جردن
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام اپراتور مکاتبات انگلیسی در شرکت هیراب طب عرشیا در تهران
۲۹۲ روز قبل
تهران منطقه ۸، کرمان
تمام وقت پاره وقت کارآموزی دورکاری
استخدام مترجم فرم زن حرفه ای در دفتر ترجمه رسمی پارس در تهران
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام کارآموز مترجمی در دارالترجمه رسمی شکیبا در تهران
مشخص نشده
۳۱۹ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام مترجم زبان خارجی در یک شرکت معتبر بازرگانی در تهران
مشخص نشده
۴۶۶ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام مترجم متون تخصصی زبان انگلیسی در ایران تایپیست در تهران
۶۴۸ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام مترجم زبان خارجی در یک شرکت معتبر بازرگانی در تهران
مشخص نشده
۶۴۹ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام نویسنده و مترجم زبان انگلیسی در تهران
مشخص نشده
۷۶۵ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری