استخدام مترجم انگلیسی در ایران تایپیست در گیلان
۹ ساعت قبل
گیلان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مترجم انگلیسی در شرکت ایران تایپیست در گیلان
۱۱۶ روز قبل
گیلان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مترجم انگلیسی در شرکت ایران تایپیست در کل کشور
۱۱۶ روز قبل
کل کشور
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مترجم انگلیسی در مجموعه ایران تایپیست در گیلان
۱۳۰ روز قبل
گیلان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مترجم انگلیسی در مجموعه ایران تایپیست در گیلان
۱۵۰ روز قبل
گیلان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری