آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام نیرو جهت رویه کوبی مبلمان در شیراز
مشخص نشده
۱۳۲۰ روز قبل
فارس
تمام وقت
استخدام رویه کوب ماهر جهت تولیدی در شیراز
مشخص نشده
۱۳۳۴ روز قبل
فارس
تمام وقت