در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام نجار ،نقاش ،زیرکار ،روکوب ماهر و نیمه ماهر
مشخص نشده
۴۹۳ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام رویه کوب و نجار ماهر در تولیدی مبل در تبریز
مشخص نشده
۵۴۶ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام کارگر رویه کوب ماهر استیل کار در تبریز
مشخص نشده
۵۹۵ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام روکوب کار در زمینه مبلمان راحتی - تبریز
مشخص نشده
۶۰۹ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام روکوب و روکوب خیاط مبل در تبریز
مشخص نشده
۷۹۰ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام رویه کوب و زیرکارچی در کارگاه تولیدی مبل - تبریز
مشخص نشده
۱۰۹۲ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر در تبریز
مشخص نشده
۱۰۹۶ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام رویه کوب ماهر جهت همکاری در شهر تبریز
مشخص نشده
۱۱۵۹ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام رویه کوب و خیاط ماهر در تبریز
مشخص نشده
۱۱۶۹ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام رویه کوب مبل یا خیاط ماهر جهت همکاری در تبریز
مشخص نشده
۱۱۹۷ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر در تبریز
مشخص نشده
۱۲۱۵ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام یک نفر رو کوب ماهر استیل کار در شهر تبریز
مشخص نشده
۱۲۱۸ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت