استخدام 1نفر نیروی آقا کارگر ساده در زنجان
مشخص نشده
۱۰۷ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام خمکار ماهر و قلع کار ماهر در زنجان
مشخص نشده
۲۸۳ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام خمکار ماهر و قلع کار ماهر در زنجان
مشخص نشده
۳۱۹ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام خمکار ماهر جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۳۲۵ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام قلع کار ماهر و خمکار ماهر در زنجان
مشخص نشده
۵۱۸ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام جوشکار و آهنگر جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۵۲۲ روز قبل
زنجان
تمام وقت