استخدام چرخکار در مزون اترا در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی خیاط و برشکار در تولیدی مبل در مشهد
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی چرخکار ماهر در مشهد
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام زنانه دوز ماهر آقا با اجرت عالی در مشهد
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام چرخکار مانتودوز آقا جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۲۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام چرخکار زیگزاگ دوز و میاندوزکار در مشهد
مشخص نشده
۲۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام چرخکار پیراهن دوز مردانه جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شلواردوز زنانه آقا حرفه ای جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام چرخکار کیف دوز ماهر خانم و آقا در مشهد
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت