آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام رنگ کار چوب جهت کار در بیرجند
مشخص نشده
۱۰۴۸ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام نیروی نقاش جهت کار در بیرجند
مشخص نشده
۱۰۴۸ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام استاد نقاش ساختمان و چوب در بیرجند
مشخص نشده
۱۱۷۸ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام نقاش اتومبیل ماهر و نیمه ماهر جهت کار در بیرجند
مشخص نشده
۱۷۱۳ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت