استخدام رنگ کار چوب با بیمه در تهران
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام نقاش صنعتی (رنگ کار) با بیمه، پاداش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
تهران منطقه ۲۱، شهرک دانشگاه تهران
تمام وقت پاره وقت