آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام جوشکار و نقاش رنگ پودری در زنجان
مشخص نشده
۴۹۰ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام جوشکار CO2 و نقاش رنگ پودری در زنجان
مشخص نشده
۶۴۲ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیروی آقا در قسمت رنگ کاری در زنجان
مشخص نشده
۶۹۶ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نقاش سازه فلزی جهت کار در زنجان
مشخص نشده
۷۱۸ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام پلی استرکار جهت کار در زنجان
مشخص نشده
۷۹۸ روز قبل
زنجان
تمام وقت