آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام آرایشگر در سالن تخصصی نازی در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱۱۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام طراح ناخن در یک سالن آرایشی در خراسان رضوی
مشخص نشده
۲۲۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام آرایشگر در سالن زیبایی مهیاناز در مشهد
مشخص نشده
۴۳۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام ناخن کار حرفه ای در یک سالن زیبایی در خراسان رضوی
مشخص نشده
۴۸۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت پاره وقت
استخدام نیروی حرفه ای در سالن زیبایی نازنین در مشهد
مشخص نشده
۱۰۵۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام سالن زیبایی پارادایس در مشهد
مشخص نشده
۱۲۰۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو در لاین کاشت ناخن در مشهد
مشخص نشده
۱۲۱۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام ناخن کار حرفه ای جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۱۲۳۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام ناخنکار در سالن زیبایی در مشهد
مشخص نشده
۱۲۳۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام سالن زیبایی پارس تهران در شهر مشهد
مشخص نشده
۱۲۹۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام زیبایی رز آرا در شهر مشهد
مشخص نشده
۱۲۹۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام ناخن کار جهت کار در سالن زیبایی مهشید در مشهد
مشخص نشده
۱۳۱۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام ناخن کار در سالن زیبایی پارادایس در شهر مشهد
مشخص نشده
۱۳۵۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام ناخن کار باتجربه با مشتری جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۱۴۴۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام پدیکوریست حرفه ای و با تجربه جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۱۵۲۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام یک دستیار ناخن جهت همکاری در شهر مشهد
مشخص نشده
۱۵۲۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت