ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام کارشناس تحقیق و توسعه با بیمه در عباس آباد تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، عباس آباد
تمام وقت
استخدام پژوهشگر در محدوده ونک تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، ونک
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام پژوهشگر و کارشناس IT در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس تحقیق و توسعه در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
پاره وقت
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام محقق و پژوهشگر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
پروژه‌ای
ارسال آسان
استخدام پژوهشگر (محقق) در محدوده ونک تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، ونک
پاره وقت
ارسال آسان
استخدام مهندس R&D - هوش مصنوعی در یک شرکت معتبر در شهرک راه آهن تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، شهرک راه آهن
تمام وقت
استخدام محقق و پژوهشگر در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
پروژه‌ای دورکاری
ارسال آسان
استخدام محقق و پژوهشگر در راهبران هویت مجازی آینده در محدوده نیلوفر تهران
تهران منطقه ۷، نیلوفر
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
تمام وقت