ارسال آسان
استخدام محقق و پژوهشگر در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران
پروژه‌ای
ارسال آسان
استخدام پژوهشگر هوش مصنوعی AI در سهند نوین رایانه مبتکر در تهران
تهران منطقه ۶، فاطمی
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام پژوهشگر در محدوده ونک تهران
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، ونک
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام محقق و پژوهشگر در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
پروژه‌ای دورکاری
استخدام پژوهشگر در یک شرکت معتبر در میدان انقلاب
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام پژوهشگر با پاداش در یک موسسه پژوهشی در تهران
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
تهران منطقه ۲، دریان نو
تمام وقت پروژه‌ای
استخدام پژوهشگر در مرکز نوآوری شروع در تهران
۲۸ روز قبل
تهران منطقه ۲، طرشت
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام محقق دورکار در موسسه پژوهشی باران در تهران
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
تهران منطقه ۶، امیرآباد
تمام وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام محقق و پژوهشگر دانشگاهی در موسسه پگاه پژوهان در تهران
مشخص نشده
۵۸ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
پروژه‌ای دورکاری
استخدام پژوهشگر در یک موسسه پژوهشی معتبر در تهران
مشخص نشده
۶۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، دریان نو
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام پژوهشگر پایان نامه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۶۴ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام پژوهشگر و محقق رشته های دانشگاهی در موسسه تحقیقات علمی پژوهشی آوا
مشخص نشده
۷۱ روز قبل
تهران منطقه ۵، شهرک پرواز
پروژه‌ای دورکاری
استخدام پژوهشگر و محقق رشته های دانشگاهی در موسسه تحقیقات علمی پژوهشی آوا
مشخص نشده
۸۲ روز قبل
تهران منطقه ۵، شهرک پرواز
پروژه‌ای دورکاری
استخدام محقق و پژوهشگر در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۰۶ روز قبل
تهران
پروژه‌ای دورکاری