ارسال آسان جدید
استخدام محقق و پژوهشگر در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام محقق و پژوهشگر در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران
پروژه‌ای دورکاری
ارسال آسان
استخدام پژوهشگر هوش مصنوعی AI در سهند نوین رایانه مبتکر در تهران
تهران منطقه ۶، فاطمی
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام پژوهشگر در یک شرکت معتبر در میدان انقلاب
مشخص نشده
۳۰ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام پژوهشگر در مرکز نوآوری شروع در تهران
۳۳ روز قبل
تهران منطقه ۲، طرشت
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام پژوهشگر در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۳ روز قبل
تهران
تمام وقت دورکاری
استخدام محقق دورکار در موسسه پژوهشی باران در تهران
مشخص نشده
۳۳ روز قبل
تهران منطقه ۶، امیرآباد
تمام وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام محقق و پژوهشگر دانشگاهی در موسسه پگاه پژوهان در تهران
مشخص نشده
۶۳ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
پروژه‌ای دورکاری