ارسال آسان جدید
استخدام ناجی در استخر آدم و حوا در تهران
مشخص نشده
۳۷ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام ناجی و مربی در استخر آریا در تهران
مشخص نشده
۸۸ روز قبل
تهران منطقه ۵، شاهین
تمام وقت پاره وقت
استخدام نجات غریق با بیمه در مجموعه اینشیپ بادی در ازگل
مشخص نشده
۱۰۷ روز قبل
تهران منطقه ۱، ازگل
تمام وقت پاره وقت
استخدام نجات غریق در تهران
مشخص نشده
۱۹۴ روز قبل
تهران
پاره وقت
استخدام نجات غریق با بیمه در مجموعه اینشیپ بادی در پاسداران
مشخص نشده
۲۲۰ روز قبل
تهران منطقه ۳، اختیاریه
تمام وقت پاره وقت