استخدام ناجی و مربی در استخر آریا در تهران
مشخص نشده
۹۰ روز قبل
تهران منطقه ۵، شاهین
تمام وقت پاره وقت
استخدام نجات غریق با بیمه در مجموعه اینشیپ بادی در ازگل
مشخص نشده
۱۰۹ روز قبل
تهران منطقه ۱، ازگل
تمام وقت پاره وقت
استخدام نجات غریق در تهران
مشخص نشده
۱۹۶ روز قبل
تهران
پاره وقت