استخدام ناجی آقا با سابقه کار مفید در جزیره کیش
مشخص نشده
۱۲۱۶ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام مدرس غواصی با مدرک cmas یا padi در کیش
مشخص نشده
۱۲۸۴ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام نجات غریق خانم با کارت مربیگری در کیش
مشخص نشده
۱۶۸۰ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام نجات غریق خانم جهت همکاری در جزیره کیش
مشخص نشده
۱۷۱۲ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت