آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام 1نفر نیروی خانم کارگر ساده در زنجان
مشخص نشده
۱۴۱ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام خانم جهت کار در صحافی در زنجان
مشخص نشده
۲۵۶ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام همکار آقا جهت کار در چاپخانه در زنجان
مشخص نشده
۱۷۷۰ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام مجتمع تبلیغات و چاپ سروش - زنجان
مشخص نشده
۱۷۸۱ روز قبل
زنجان
تمام وقت