ارسال آسان
استخدام 6 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر در فارس
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام راننده سرویس، نظافتچی و کارشناس تبلیغات در فارس
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
فارس
تمام وقت پروژه‌ای
ارسال آسان
استخدام سالن کار (میزبان) با بیمه و پاداش در کافه ژولپ در شیراز
۶ ساعت قبل
فارس
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالن کار (میزبان) با بیمه و پاداش در کافه ژولپ در شیراز
۱۸ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,500,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالن کار (میزبان) با بیمه و پاداش در کافه ژولپ در شیراز
۲۹ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,500,000 تومان
تمام وقت پاره وقت