ارسال آسان
استخدام کارمند رزرویشن در یک هتل در رودسر - گیلان
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
گیلان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام رزرویشن شیفت شب و نظافتچی در چمخاله
مشخص نشده
۱۶۵۹ روز قبل
گیلان
تمام وقت