استخدام کارشناس منابع انسانی با بیمه و پاداش در یک شرکت معتبر در یزد
مشخص نشده
۱۰۵ روز قبل
یزد
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان
تمام وقت