ارسال آسان
استخدام کارشناس ارشد منابع انسانی با حقوق تا ۱۲ میلیون و بیمه در ارومیه
آذربایجان غربی
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس منابع انسانی خانم در گروه صنعتی پویا جهت کار در رشت
۸۲۹ روز قبل
تهران البرز آذربایجان شرقی آذربایجان غربی زنجان سمنان قزوین قم مرکزی
تمام وقت
استخدام کارشناس منابع انسانی خانم از 9 استان کشور جهت کار در رشت
۸۴۷ روز قبل
آذربایجان شرقی آذربایجان غربی البرز تهران زنجان سمنان قزوین قم مرکزی
تمام وقت
استخدام کارشناس منابع انسانی و کارشناس مهندسی نقشه کشی در گروه صنعتی پویا
۸۶۵ روز قبل
تهران البرز آذربایجان شرقی آذربایجان غربی زنجان سمنان قزوین قم مرکزی
تمام وقت
استخدام 6 عنوان شغلی از آذربایجان غربی جهت کار در جلفا
مشخص نشده
۸۶۸ روز قبل
آذربایجان غربی
تمام وقت
استخدام کارشناس منابع انسانی و کارشناس مهندسی نقشه کشی
۹۱۶ روز قبل
البرز تهران مرکزی قزوین قم سمنان زنجان آذربایجان غربی آذربایجان شرقی کردستان کرمانشاه
تمام وقت
استخدام کارشناس منابع انسانی در گروه صنعتی پویا در 11 استان
۹۳۲ روز قبل
البرز تهران مرکزی قزوین قم سمنان زنجان آذربایجان غربی آذربایجان شرقی کردستان کرمانشاه
تمام وقت