استخدام کارشناس بازرگانی خارجی در شرکت شبیر شیمی در تهران
۵۳ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی آلمانی زبان خانم در تهران
مشخص نشده
۷۳ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام کارشناس بازرگانی مسلط به زبان فرانسه در تهران
مشخص نشده
۷۵ روز قبل
تهران
پروژه‌ای دورکاری