ارسال آسان
استخدام کارشناس بازرگانی با بیمه و بیمه تکمیلی در طبس
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی با پورسانت، بیمه و پاداش در خراسان جنوبی
مشخص نشده
۴۷۵ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام نیرو جهت انجام امور اداری و بازرگانی در بیرجند
مشخص نشده
۱۰۵۲ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام کارشناس بازرگانی داخلی و خارجی در یک شرکت معتبر
مشخص نشده
۱۵۲۵ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام کارشناس واحد بازرگانی جهت همکاری در شهر بیرجند
مشخص نشده
۱۹۹۸ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام یک واحد تولیدی معتبر واقع در شهرک صنعتی بیرجند
مشخص نشده
۲۱۰۰ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام کارمند بازرگانی و بازاریابی جهت کار در سیستان و بیرجند
مشخص نشده
۲۱۴۹ روز قبل
خراسان جنوبی سیستان و بلوچستان
تمام وقت