استخدام آرایشگر در عروس سرای ژینا در تهران
مشخص نشده
۱۱۸ روز قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
تمام وقت
دعوت به همکاری آرایشگر زنانه در یک مجموعه در تهران
مشخص نشده
۱۲۴ روز قبل
تهران منطقه ۱۶، علی آباد
تمام وقت
استخدام مژه کار در یک سالن زیبایی در تهران
مشخص نشده
۱۲۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام آرایشگر زنانه در سالن زیبایی الای در تهران
مشخص نشده
۱۲۶ روز قبل
تهران منطقه ۴، استخر
تمام وقت
استخدام آرایشگر در سالن زیبایی دوریس بیوتی در تهران
مشخص نشده
۱۳۲ روز قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
تمام وقت
استخدام وردست آرایشگر اکستنشن با پاداش، عیدی و سنوات در سالن زیبایی مهناز
مشخص نشده
۱۳۳ روز قبل
تهران منطقه ۱، نیاوران
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام آرایشگر در یک سالن زیبایی معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۳۶ روز قبل
تهران منطقه ۱۸، شهرک صاحب الزمان
تمام وقت پاره وقت
استخدام آرایشگر زنانه در سالن زیبایی الای در تهران
مشخص نشده
۱۴۳ روز قبل
تهران منطقه ۴، استخر
تمام وقت
استخدام آرایشگر در یک سالن زیبایی در تهران
مشخص نشده
۱۴۴ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام آرایشگر زنانه در سالن زیبایی موسوی در تهران
مشخص نشده
۱۴۷ روز قبل
تهران منطقه ۲، گیشا
تمام وقت
استخدام آرایشگر زنانه در سالن زیبایی نارسیس در تهران
مشخص نشده
۱۵۰ روز قبل
تهران منطقه ۵، کوی فردوس
تمام وقت
استخدام وردست آرایشگر اکستنشن با پاداش، عیدی و سنوات در سالن زیبایی مهناز
مشخص نشده
۱۵۰ روز قبل
تهران منطقه ۱، نیاوران
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام آرایشگر در یک سالن زیبایی معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۵۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۸، شهرک صاحب الزمان
تمام وقت پاره وقت