آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام آرایشگر در سالن زیبایی مهیاناز در مشهد
مشخص نشده
۴۳۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام دستیار آرایشگر با پاداش در آرایشگاه دختر نسیم در مشهد
مشخص نشده
۵۳۳ روز قبل
خراسان رضوی
پاره وقت پروژه‌ای
استخدام شاگرد جهت کار در آرایشگاه در مشهد
مشخص نشده
۸۳۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام آرایشگر ماهر و یک شاگرد جوان در مشهد
مشخص نشده
۸۶۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاگرد جهت کار در سالن آرایشگاه در مشهد
مشخص نشده
۸۹۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاگرد جهت کار در آرایشگاه مردانه در مشهد
مشخص نشده
۱۰۶۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاگرد جهت کار در آرایشگاه مردانه در مشهد
مشخص نشده
۱۰۷۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام بردست اتاق رنگ جهت سالن گل نسرین - مشهد
مشخص نشده
۱۱۴۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام همکار ماهر یا نیمه ماهر آرایشگر در مشهد
مشخص نشده
۱۱۷۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی جوان جهت کار در آرایشگاه مردانه در مشهد
مشخص نشده
۱۱۸۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاگرد آرایشگر آقا در شهر مشهد
مشخص نشده
۱۲۰۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی کمکی ثابت در یک سالن زیبایی در مشهد
مشخص نشده
۱۲۳۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت