استخدام تعدادی نیروی نگهبان در همدان
مشخص نشده
۴۸ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی آقا نگهبان در همدان
مشخص نشده
۷۱ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی نگهبان بازنشسته در همدان
مشخص نشده
۱۲۶ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام 2نفر نیروی کارگر ساده در همدان
مشخص نشده
۱۳۳ روز قبل
همدان
تمام وقت