ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر مدیریت در یک شرکت معتبر در مشهد
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر در بازرگانی دیزل پارت پمپ آسیا در مشهد
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 4,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام مدیر دفتر در یک شرکت معتبر در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام منشی مدیر عامل با بیمه در مجموعه ابرچارگوش در مشهد
۱۷ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان
تمام وقت