استخدام مسئول دفتر در ابرچارگوش در خراسان رضوی
۱ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت تا 3,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام 5 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی و مسئول دفتر وکالت در مرکز حقوقی پارس داد در مشهد
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 3,500,000 تومان
پاره وقت
استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت