استخدام مدیر اغذیه و اشربه در هتل 4ستاره در مشهد
مشخص نشده
۱۹۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر داخلی جهت کار در هتل 4 ستاره در مشهد
مشخص نشده
۲۸۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانم با سابقه مدیریت هتل جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۳۸۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر داخلی مسلط به امور هتل و تالار در مشهد
مشخص نشده
۴۳۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر داخلی جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۴۷۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیریت آقا جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۶۲۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر آقا جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۶۳۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر با سابقه جهت هتل آپارتمان در مشهد
مشخص نشده
۶۵۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت