استخدام یکنفر جهت مدیریت هتل در تهران
مشخص نشده
۱۱۹۳ روز قبل
تهران
تمام وقت