استخدام مترجم حرفه ای با درآمد تا 10 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی/ خراسان رضوی
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در مشهد
مشخص نشده
۹۲۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مترجم انگلیسی ، فرانسه و عربی در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱۵۵۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مترجم و کارمند واحد بین الملل در مشهد
مشخص نشده
۱۷۰۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مترجم زبان فرانسه جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۱۷۱۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مترجم عرب زبان جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۱۷۲۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام انتشارات پریس در شهر مشهد
مشخص نشده
۱۷۳۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مترجم در مرکز خدمات ترجمه شما
۱۷۴۱ روز قبل
مازندران خراسان رضوی آذربایجان شرقی همدان بوشهر
تمام وقت
استخدام مترجم مسلط به زبان عربی در مشهد
مشخص نشده
۱۷۴۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مترجم خانم مسلط به زبان عربی در شهر مشهد
مشخص نشده
۱۷۵۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مترجم خانم مسلط به زبان عربی در مشهد
مشخص نشده
۱۷۸۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت