آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام مترجم زبان انگلیسی در بندر عباس
مشخص نشده
۲۱۲۲ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام جهت همکاری با نیازمندیهای ندای هرمزگان
مشخص نشده
۲۱۴۳ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام مترجم جهت همکاری در بندر عباس
مشخص نشده
۲۱۷۱ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام مترجم زبان متون تخصصی در کیش
مشخص نشده
۲۵۰۵ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام مترجم به صورت پاره وقت در بندرعباس
مشخص نشده
۲۶۶۱ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت