آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام نجار ،نقاش ،زیرکار ،روکوب ماهر و نیمه ماهر
مشخص نشده
۹۱۶ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام همکار در زمینه تولید مبل راحتی در تبریز
مشخص نشده
۹۴۸ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام رویه کوب و نجار ماهر در تولیدی مبل در تبریز
مشخص نشده
۹۶۹ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام کارگر رویه کوب ماهر استیل کار در تبریز
مشخص نشده
۱۰۱۸ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام روکوب کار در زمینه مبلمان راحتی - تبریز
مشخص نشده
۱۰۳۲ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام رویه کوب ماهر جهت کار در تولیدی مبل راحتی در تبریز
مشخص نشده
۱۰۳۹ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام کارگر ساده یا ماهر جهت تولید مبل در تبریز
مشخص نشده
۱۰۳۹ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام 2 ردیف شغلی در یک کارخانه تولیدی در آذربایجان شرقی
مشخص نشده
۱۰۷۲ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام کارگر ساده و ماهر در تولیدی مبل راحتی در تبریز
مشخص نشده
۱۲۰۰ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام روکوب و روکوب خیاط مبل در تبریز
مشخص نشده
۱۲۱۳ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام رویه کوب و زیرکارچی در کارگاه تولیدی مبل - تبریز
مشخص نشده
۱۵۱۵ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام رویه کوب ماهر جهت همکاری در شهر تبریز
مشخص نشده
۱۵۸۲ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام تعدادی رویه کوب مبلمان ماهر و نیمه ماهر در تبریز
مشخص نشده
۱۶۸۷ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت