آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام مبل ساز در یک مجموعه معتبر در خراسان شمالی
مشخص نشده
۳۵۴ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام شاگرد جهت مبل سازی در شهر بجنورد
مشخص نشده
۱۴۷۸ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام نجار مبل ساز در شهرستان شیروان
مشخص نشده
۱۵۹۲ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت