استخدام تعدادی بافنده فرش دستباف در تهران
مشخص نشده
۹۴ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام یک بافنده گردباف جهت کار در تهران
مشخص نشده
۳۸۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی بافنده فرش ماهر و نیمه ماهر
مشخص نشده
۷۶۳ روز قبل
تهران
تمام وقت