استخدام نیروی صافکار ماهر در تهران
مشخص نشده
۴۲۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام نیروی صافکار ماهر درصدی در تهران
مشخص نشده
۴۳۷ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام صافکار ماهر جهت کار در منطقه لواسان
مشخص نشده
۴۵۰ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام صافکار ماهر یا نیمه ماهر در تهران
مشخص نشده
۴۵۱ روز قبل
تهران
تمام وقت