آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام صافکار و نقاش ماهر در بندرعباس
مشخص نشده
۸۱۳ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام استادکار مکانیک و صافکار در بندر عباس
مشخص نشده
۱۱۴۹ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام صافکار ماهر در شهر بندر عباس
مشخص نشده
۱۱۷۲ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام استاد جلوبندی ساز در بندر عباس
مشخص نشده
۱۱۷۸ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام تعمیرگاه دالاهو در بندر عباس
مشخص نشده
۱۱۸۶ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام استادکار نقاش و جلوبندی ساز در بندر عباس
مشخص نشده
۱۱۹۰ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام صافکار ماهر در شهر بندر عباس
مشخص نشده
۱۲۲۴ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام صافکار و نقاش جهت کار در بندرعباس
مشخص نشده
۱۲۲۶ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام صافکار و جلوبندی کار ماهر در بندر عباس
مشخص نشده
۱۲۶۰ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام صافکار جهت همکاری در شهر بندر عباس
مشخص نشده
۱۲۸۲ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت