استخدام صافکار ماهر و نیمه ماهر در تهران
مشخص نشده
۲۳۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر صافکار در یک صافکاری معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۶۸ روز قبل
تهران منطقه ۵، کن
تمام وقت
استخدام صافکار در هنرکده مرتضی در تهران
مشخص نشده
۲۶۹ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام صافکار و نقاش با بیمه در نمایندگی سایپا در تهران
۲۷۵ روز قبل
تهران منطقه ۲، طرشت
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام صافکار حرفه ای در محدوده شهریار
مشخص نشده
۲۷۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام صافکار ماهر جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۲۹۴ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام صافکار ماهر بصورت درصدی در تهران
مشخص نشده
۳۰۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام صافکار و pdr کار ماهر در یک مجموعه معتبر در حکیمیه
مشخص نشده
۳۰۷ روز قبل
تهران منطقه ۴، حکیمیه
تمام وقت