آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۵۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی آقا کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۱۱۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر دیاموندکار شیشه بری در مشهد
مشخص نشده
۱۷۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیرو جهت کار در شیشه بری در مشهد
مشخص نشده
۴۸۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شیشه بر جهت مغازه شیشه بری در مشهد
مشخص نشده
۵۳۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی شیشه بر مخصوص دیاموند در مشهد
مشخص نشده
۵۹۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی کار جهت کار در شیشه بری در مشهد
مشخص نشده
۶۰۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر ساده شیشه بری جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۶۵۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار در کارخانه شیشه در مشهد
مشخص نشده
۷۲۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر ساده جهت کار در شیشه بری در مشهد
مشخص نشده
۷۶۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی ماهر به دستگاه تراش شیشه در مشهد
مشخص نشده
۸۱۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی ماهر و نیمه ماهر شیشه بری در مشهد
مشخص نشده
۸۳۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام برشکار شیشه و دیاموندکار در شیشه بری - مشهد
مشخص نشده
۸۶۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر جهت کار در شیشه بری در مشهد
مشخص نشده
۸۶۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شیشه بر ماهر جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۹۱۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت