ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Net Core. در شرکت رایکا افزار پارس در شیراز
۷ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | .NET Core | Angular
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس C# Backend در شرکت پژواک کامپیوتر در شیراز
۷ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
ارشد - Senior
C# | ASP.NET | SQL
ارسال آسان
استخدام React.js Developer با مزایا در یک مجموعه معتبر در فارس
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
ارشد - Senior
React.js | React Native
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Front End مسلط به HTML ،CSS و JavaScript در فارس
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
Vue.js | JavaScript | CSS
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس PHP Backend در یک شرکت معتبر در فارس
مشخص نشده
۹ ساعت قبل
فارس
پروژه‌ای
میان رده - Mid Level
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس React.js در یک شرکت معتبر در فارس
مشخص نشده
۹ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تازه کار - Junior
React.js | React Native
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس React Native مسلط به php در یک شرکت معتبر در فارس
مشخص نشده
۹ ساعت قبل
فارس
پروژه‌ای
تازه کار - Junior
Backbone.js | CakePHP | Android
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Node Js Full Stack در شرکت چادکو در فارس
مشخص نشده
۹ ساعت قبل
فارس
تمام وقت پاره وقت دورکاری
حقوق ثابت تا 5,000,000 تومان
Node.js | React Native | Flutter
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس وردپرس در شرکت نوین دِو در فارس
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
فارس
تمام وقت پروژه‌ای
میان رده - Mid Level
CSS | Git
ارسال آسان
استخدام Node Js Developer با مزایا در مجموعه نوین دِو در فارس
مشخص نشده
۱۱ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تازه کار - Junior
Node.js | JavaScript