ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Front End مسلط به HTML ،CSS و JavaScript در فارس
مشخص نشده
۱ روز قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
Vue.js | JavaScript | CSS
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس وب ASP.NET Full Stack مسلط به MVC در شیراز
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان
ASP.NET | jQuery | Microsoft SQL Server
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Back-End مسلط به ASP.NET در اِرم نت در فارس
۱ روز قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
ASP.NET | C# | Microsoft SQL Server
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Net Core. در شرکت رایکا افزار پارس در شیراز
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | .NET Core | Angular
ارسال آسان
استخدام Front End Developer مسلط به HTML و CSS در شیراز
مشخص نشده
۱ روز قبل
فارس
تمام وقت
میان رده - Mid Level
Vue.js | JavaScript | .NET Core
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس وردپرس در شرکت نوین دِو در فارس
مشخص نشده
۱ روز قبل
فارس
تمام وقت پروژه‌ای
میان رده - Mid Level
CSS | Git