ارسال آسان
استخدام Node Js Developer با مزایا در مجموعه نوین دِو در فارس
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تازه کار - Junior
Node.js | JavaScript
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس PHP Backend در یک شرکت معتبر در فارس
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
فارس
پروژه‌ای
میان رده - Mid Level
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Front End مسلط به HTML ،CSS و JavaScript در فارس
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
Vue.js | JavaScript | CSS
ارسال آسان
استخدام Node Js Full Stack Developer در فارس
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
Node.js | React.js | Vue.js
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس C# Backend در شرکت پژواک کامپیوتر در شیراز
۴ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
ارشد - Senior
C# | ASP.NET | SQL
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس C# Full Stack در شرکت پالاپال پرداز فارس در فارس
۴ ساعت قبل
فارس
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
Unity | C#
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Node Js در شرکت چادکو در شیراز
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان
Node.js | Express.js | JavaScript
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس PHP در شرکت پژواک کامپیوتر در فارس
۶ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
ارشد - Senior
Laravel | PHP | JavaScript
ارسال آسان
استخدام React.js Developer با مزایا در یک مجموعه معتبر در فارس
مشخص نشده
۷ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
ارشد - Senior
React.js | React Native
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Net Core. در شرکت رایکا افزار پارس در شیراز
۷ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | .NET Core | Angular
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Node Js Full Stack در شرکت چادکو در فارس
مشخص نشده
۷ ساعت قبل
فارس
تمام وقت پاره وقت دورکاری
حقوق ثابت تا 5,000,000 تومان
Node.js | React Native | Flutter
ارسال آسان
استخدام C# Developer با حقوق توافقی در فارس
مشخص نشده
۷ ساعت قبل
فارس
تمام وقت دورکاری
میان رده - Mid Level
C# | ASP.NET | HTML
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس php / Asp.net در فرا هوش اوراسیا در فارس
فارس
تمام وقت پاره وقت دورکاری
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 10,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
PHP | .NET Core | ASP.NET