استخدام کاردانی و کارشناسی برق الکترونیک و مکانیک
استخدام یک مجتمع صنعتی جهت همکاری در شهر شیراز
استخدام تکنسین برق گرایش قدرت - مرودشت
استخدام تکنسین صوتی و تصویری در شیراز
استخدام شرکت پارسیان سریر سینا در شیراز
استخدام تکنسین سردخانه در شهر شیراز
استخدام تکنسین ICT،تکنسین الکترونیک،دستیار/ شیراز
استخدام نیروی آقا جهت کار در مجتمع تعمیرگاهی خودرو - شیراز
استخدام دیپلم یا فوق دیپلم برق قدرت جهت خطوط هوایی در شیراز
استخدام تکنسین الکترونیک جهت تعمیر بردهای الکترونیکی در شیراز
استخدام تکنسین فنی مکانیک و برق در یک شرکت تولید سرب در قشم
استخدام تکنسین فنی با مدرک فوق دیپلم برق - شیراز
استخدام تکنسین برق صنعتی آشنا به تابلو برق در شیراز
استخدام تکنسین برق آشنا به امور تاسیسات - شیراز
استخدام نیرو مسلط به زبان انگلیسی، الکترونیک و کامپیوتر-شیراز
استخدام مهندس برق،تکنسین (برق یا مکانیک) در فارس
استخدام نیروی برقکار جهت همکاری در شیراز
استخدام جوشکار و دیپلم و فوق دیپلم برق صنعتی در شیراز
استخدام تکنسین برق جهت مجموعه تفریحی ورزشی کوثر در شهر شیراز