استخدام برنامه نویس PHP در شرکت پژواک کامپیوتر در فارس
۸ روز قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
ارشد - Senior
Laravel | PHP | JavaScript
استخدام برنامه نویس C# Backend در شرکت پژواک کامپیوتر در شیراز
۹ روز قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
ارشد - Senior
C# | ASP.NET | SQL
استخدام کارشناس هوش مصنوعی AI مسلط به زبان برنامه نویسی پایتون در فارس
مشخص نشده
۹ روز قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 11,000,000 تومان تا 14,000,000 تومان
ارشد - Senior
Machine Learning | Keras
استخدام کارشناس تست نرم افزار در مجموعه نوین دِو در فارس
مشخص نشده
۹ روز قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
ارشد - Senior
استخدام تحلیلگر نرم افزار با مزایا در مجموعه نوین دِو در فارس
مشخص نشده
۹ روز قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
ارشد - Senior
Scrum
استخدام مدیر پروژه نرم افزار در مهر سامان گستر در شیراز
۱۰ روز قبل
فارس
تمام وقت پاره وقت دورکاری
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
ارشد - Senior
استخدام Node Js Developer مسلط به Javascript یا PHP یا Python در فارس
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان تا 13,000,000 تومان
ارشد - Senior
Node.js | JavaScript
استخدام React.js Developer با مزایا در یک مجموعه معتبر در فارس
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
ارشد - Senior
React.js | React Native
استخدام برنامه نویس React.js در یک شرکت معتبر در فارس
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تازه کار - Junior
React.js | React Native
استخدام Node Js Developer با مزایا در مجموعه نوین دِو در فارس
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تازه کار - Junior
Node.js | JavaScript